درباره ما

db0d78688575f8efb14e0d60a5b7db0c1

درباره ما

اکنون پس از گذشت۲ دهه فعالیت
مستمر این گروه با بهره گیری از کادری
متعهد و مجرب و مدیرانی شایسته و
استفاده از دستگاههای بروز تولید ،قادر به ارائه ی محصولات وخدمات استاندارد می باشد.
پیشروی در صنعت لوله برق و آبی و سیم وکابل، مشتری مداری ،کیفیت،
تنوع محصولات تولید و ارتباط مستمر و بایسته با مشتریان از اصول گروه تولید ما و برای تحقق آن از هیچ گونه تلاشی فروگذار نیستیم