ویژگی های اتصالات فشار قوی یزد پلیمر
  • تحمل فشار تا 10 بار
  • سه سر کوبل و دوسر کوبل
  • عدم نیاز به گرم کردن لوله
  • سرعت اجرای بسیار بالاتر
  • قابل استفاده در آبیاری و آبرسانی