مزایای اتصالات پلی پرو پیلن مجتمع تولیدی نصر بسپار سپاهان
 • عدم عبور نور از لوله و در نتیجه جلوگیری از رشد میکرو آرگانیسمها
 • وجود خط راهنما در تمام لوله ها جهت افزایش سرعت و کیفیت لوله کشی
 • موارد مصرف آب سرد و گرم
 • نصب بسیار سریع و آسان
 • مقاوم در برابر خوردگی
 • مقاوم در برابر اسیدها و بازها
 • رسوب نمی گیرد و هرگز نمی پوسد
 • شفاف و زیبا بودن ظاهر

اتصالات ان پی اس پس از تست بر اساس (ِDIN 8077/8078) آلمان و (BS 6920) انگلستان توسط سازمانها و مراکز ذیل تائید شده است.

 • تائیدیه مطابقت از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • تائیدیه مطابقت از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 • تائیدیه بهره برداری و ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
 • پشتیبانی از موسسه بیمه ایران

ان پی اس سلامت قلب و شریانهای ساختمان شما را تضمین می کند.